Fysisk kursus i håndtering og transport af farligt gods kapitel 1.3 i Hobro

Transporterer du dieselolie, benzin, ilt- og gasflasker, spraydåser, bekæmpelsesmidler eller andre faremærkede produkter? Så deltag i vores kursus i håndtering og transport af farligt gods og slip for dyre bøder.


Hvem henvender kurset sig til?

Kurset henvender sig til virksomheder, maskinstationer, entreprenører, kloakmestre, skoventreprenører og landmænd (ejere og medarbejdere), der håndterer og transporterer farligt gods ad offentlig vej og med registreringspligtigt køretøj. Der kræves ikke viden om farligt gods på forhånd.


Kursets indhold

  • Viden om regler og kendskab til risici og farer forbundet med transport af farligt gods
  • Sikker håndtering og optræden i nødsituation
  • Sikker håndtering af farligt gods ved afhentning og opbevaring mv.

 

Tid og sted

Kurset i transport af farligt gods afholdes den 14. marts fra klokken 13 his Agri Nord, Horsøvej 11, 9500 Hobro. 
Det afholdes af arbejdsmiljørådgiver Jan Sølver Svendsen, Dansk Arbejdsmiljø Rådgivning. Kurset er fradragsberettiget.
Pris: 695 kr. pr. deltager plus moms inkl. materiale, kursusbevis og kaffe.


Tilmelding

Tilmeld dig her. 

Har du spørgsmål, er du velkommen til at kontakte Jan Sølver Svendsen på 9635 1382 eller mail jss@dkamr.dk