APV – Arbejdspladsvurdering

Hvad er en APV?

En arbejdspladsvurdering er en vurdering af arbejdsmiljøet på arbejdspladsen. En APV kan se ud på flere forskellige måder afhængig af hvilken arbejdsplads der er tale om og hvordan miljø er på arbejdspladsen. Der er f.eks. stor forskel på en APV på et kontor og et værksted.

Hvad er formålet med en APV?

Formålet med en APV er at strukturere arbejdspladsens fokus på arbejdsmiljøet. En APV skal nemlig jævnligt opdateres og opretholdes. Dette gør at der automatisk bliver fokuseret på arbejdsmiljøet over tid – og det er en god ting.

Vi kender alle den hektiske hverdag, hvor kunder, opgaver, IT problemer og meget andet hurtigt tager tiden. Arbejdspladsvurderingen skal foretages hvert tredje år. Der skal dog foretages en arbejdsmiljødrøftelse hvert år, hvor virksomheden skal sætte tid af, sammen med sine medarbejdere, til at vurdere miljøet på arbejdspladsen. Dette indebærer bl.a. at inddrage medarbejderne og lytte til de udfordringer de oplever i dagligdagen, eventuelle risici de oplever og udarbejde en handlingsplan.

APV handlingsplanen er central i arbejdet med arbejdspladsvurdering. Det er den som skal hjælpe medarbejdere og organisation med at udvikle og forbedre arbejdsmiljøet.

Med årtiers erfaring med APV, leverer vi rådgivning og facilitere arbejdspladsvurderinger for dig og din virksomhed. Vi har særligt fokus på APV’en opfylder kravene fra arbejdstilsynet, og at din virksomhed får værdi ud af APV. Værdi som udmåler sig i medarbejderengagement, procesoptimering, sikkerhed på arbejdspladsen og minimering af sygefravær grundet dårligt arbejdsmiljø.

 

Hvorfor skal man have en APV?

Den første årsag er at Arbejdspladsvurdering (APV) er et lovkrav fra Arbejdstilsynet. APV blev indført i dansk lovgivning tilbage i 1992. Siden år 2000 har der været krav om APV til alle danske arbejdsgivere.

Den anden årsag er at en APV kan styrke din virksomhed. Det er det vi hjælper dig med i arbejdet med APV. Vi faciliterer APV-processen og sørger for at maksimere udbyttet af APV arbejdet fra planlægning, til gennemførelse, opfølgning og løbende justeringer af APV’en.

 

Hvilke virksomheder skal lave en APV?

Alle virksomheder med minimum én medarbejder skal udarbejde en APV.

Virksomheder med under 10 medarbejdere skal inddrage alle medarbejderne i APV-processen – og alle medarbejdere skal skrive under på den handlingsplan, som er resultatet af APV-processen.

Virksomheder med 10 eller flere ansatte skal inddrage arbejdsmiljøorganisationen (AMO) i APV-processen.

 

Arbejdstilsynet kommer på besøg

Det er Arbejdstilsynet som fører tilsyn med arbejdspladsvurderinger. De skal ikke godkende den APV din virksomhed har lavet, men hvis Arbejdstilsynet kommer på besøg, skal du kunne fremvise en underskrevet APV på stedet.

Vi har mange erfaringer med Arbejdstilsynets måde at arbejde på, og yder altid rådgivning omkring hvordan man bedst muligt håndterer et besøg fra Arbejdstilsynet.

 

Hvad kan man bruge en APV til?

 • En APV kan bruges til at nedbringe antallet af arbejdsrelaterede ulykker.
 • En APV kan bruges som et udviklingsværktøj i organisationen.
 • En APV kan bruges til at udvikle virksomhedens arbejdsgange med.
 • En APV kan bruges til at nedbringe medarbejdernes sygefravær.

 

Hvordan hjælper vi din virksomhed med APV?

Vi har bred og dyb ekspertise i at udarbejde APV’er til små- og mellemstore virksomheder. Vi har i mange år haft fokus på landbrug, maskinstationer, håndværkere, kirker, boligforeninger og kommuner. Indenfor disse områder har vi de erfaringer, som skal til for at øge værdien din virksomhed får fra APV-processen. Vi har erfaringer med at identificere udsatte områder for dine medarbejderes arbejdsmiljø og vi ved hvad arbejdstilsynet har fokus på indenfor disse brancher.

Vores proces for at hjælpe dig med APV-processen er som følger:

 1. Første kontakt ang. APV. Her har vi fokus på forventningsafstemning omkring APV-processen, din virksomhed og eventuelle erfaringer i har omkring APV fra tidligere. Her får vi planlagt et tidspunkt for at få gennemgået og udarbejdet APV’en.
 2. APV-workshop. Vores arbejdsmiljørådgiver kommer på besøg og facilitere APV-processen for dig og din virksomhed. Resultatet er en APV handlingsplan, som du og dine medarbejdere får i en traditionel mappe og en digital udgave, som kan tilgås online.
 3. Vi står til rådighed og følger op på om APV’en har brug for justeringer eller tilretninger.

 

Hvad koster en APV?

Prisen for en APV varierer meget. Det gør den fordi der er mange faktorer, som påvirker prisen på en APV. Prisen på en APV påvirkes blandt andet af:

 • Størrelsen på din virksomhed
 • Hvor mange kontorer/lokationer virksomheden har
 • Hvor mange medarbejdere virksomheden har
 • Ambitioner fra virksomhedsledelsen

Når vi giver tilbud på en APV er dette nogle af de områder vi tager med i vores beregning.

Kontakt os i dag og find ud af hvor billigt vi kan lave en værdiskabende APV til dig.

 

Gratis APV

En APV behøver ikke være dyr, men den er svær at gøre gratis. Det er vigtigt for os, at APV ikke udgør en værdiløs omkostning for din virksomhed. Derfor har vi fokus på at holde omkostningerne nede når vi laver en APV for dig.

Derudover tilbyder vi en Digital APV, som en gratis ydelse i forbindelse med udarbejdelsen af den traditionelle APV. Se mere om vores Digitale APV under Digital APV.

Nogle virksomheder får lavet en gratis APV, ved at gøre det selv. Vores erfaring er at det ofte ender i at blive en dyr fornøjelse når arbejdstilsynet kommer på besøg. I sådanne tilfælde er en gratis apv ikke gratis særligt længe. Hertil kommer den mistede mulighed for at få værdi ud af APV’en. Værdien i at engagere medarbejderne omkring forbedringen af deres arbejdsplads. Denne værdi går man glip af ved at lave en ”gratis” APV.

For langt de fleste af vores kunder er APV’en i praksis gratis, da den ofte bidrager til at øge effektiviteten og medarbejderengagementet, hvilket skaber højere værdi på bundlinjen. Ud fra dette perspektiv kan en gratis APV ramme negativt på en virksomhed. Det er derfor vi har fokus på hvordan APV’en kan skabe værdi for din virksomhed, dine medarbejdere og dine kunder. Når det er sagt mener vi at vores APV-ydelse er ganske billig.

 

Billig APV

Målet for mange af vores kunder er at APV’en skaber så meget værdi at det kan mærkes på bundlinjen og medarbejdertilfredsheden. Når dette sker går APV’en fra at være billig til at gøre en forskel.

I markedet for APV’er leverer vi en billig APV-ydelse. Det kan vi fordi vi har skåret mange omkostninger væk, som vores konkurrenter ikke kan. Det er omkostninger som f.eks. markedsføring, IT, fakturering, kontor, vedligehold og administration. Vi kan sænke disse omkostninger fordi Dansk Arbejdsmiljørådgivning er en del af Agri Nord. Som totalleverandør til landbruget har Agri Nord mange afdelinger og vi er en af dem. Dette skaber stordriftsfordele, som bl.a. gør at vores administrative omkostninger reduceres. Derfor kan vi tilbyde en billig og konkurrencedygtig APV til dig og din virksomhed.

Kontakt os i dag og find ud af hvor billigt vi kan lave en værdiskabende APV til dig.

 

Digital APV

Som en ny service tilbyder vi en Digital APV. Vores Digitale APV har en række fordele over den traditionelle fysiske APV-mappe.

Her er 10 gode grunde til at vælge Digital APV.

 1. Digital APV er tilgængelig fra en smartphone, tablet eller computer
 2. Digital APV er tilgængelig i hele verden (hvor der er internet)
 3. Digital APV bliver ikke væk
 4. Digital APV er let at opdatere
 5. Digital APV er let at forstørre og læse
 6. Digital APV kan vises på en stor skærm, så man kan gennemgå den med sine medarbejdere
 7. Digital APV har et digitalt indeks
 8. Digital APV er søgbar
 9. Digital APV er sikret mod brand
 10. Digital APV er GRATIS!

Vores digitale APV er magen til vores traditionelle APV-mappe. Denne mappe er resultatet af den APV-workshop, som vi faciliterer. I stedet for at dokumenterne ligger i en mappe ligger de i et digitalt arkiv. Du får et link til dette arkiv, hvor du kan læse dine APV-dokumenter. Hvis du ønsker det, sender vi også et link til dine medarbejdere, så de også har læseadgang til den digitale APV. Dine APV dokumenter og APV handlingsplan er herfra tilgængelige for dig og dine medarbejdere.

Den Digitale APV er især smart, fordi man kan tage den frem, når man står det sted på arbejdspladsen, som APV’en fortæller om. Hvis man f.eks. har APV’en på et landbrug, giver det mening at have adgang til APV’en i maskinhallen, i stedet for at den står og samler støv på kontoret.

Den digitale APV bliver heller ikke væk. Man kan altid fremsøge den mail, man fik med et link til den – eller skrive til os, og så kan vi sende et nyt link med adgang til den digitale APV. Dette er især smart hvis arbejdstilsynet kommer på besøg.

Den Digitale APV er smart og øger værdien af at have en APV, hvorfor vi anbefaler denne gratis tillægsydelse til alle vores kunder.

 

APV for landbrug

Hos Dansk Arbejdsmiljø Rådgivning har vi speciale i APV indenfor landbrug. Dette skyldes at vi er en del af Agri Nord, som er en landboforening. I forbindelse med mange andre produkter og services, som Agri Nord leverer, har vi ansvar for bl.a. APV.

Vi har derfor stor erfaring med udarbejdelse af APV’er og APV workshops indenfor landbrug. Det er især landbrug med planteavl/markdrift, svineavl, mælkeproduktion, slagtekvæg, slagtesvin, mink og fjerkræ.

Indenfor landbrug er der mange forskelligheder. Ikke bare ift. driftgrene, men også ift. landbrugets fokus områder, hvor mange ansatte de har og hvor mange driftsenheder/ejendomme landbruget består af.

Derudover er der mange ansatte med anden baggrund end dansk, som taler andet sprog end dansk, og dette kan have indflydelse på APV’en. Dette er noget vi har meget erfaring med.

Kontakt os i dag og hør mere om hvordan vi kan skabe en god APV til dit landbrug, til en fornuftig pris.

 

APV for maskinstation

Mange maskinstationer har indført faste procedure og retningslinjer for mange områder i deres drift. Dette hænger godt sammen med APV’en, da APV’en udgør en god ramme for at opfylde de ønsker og krav til sikkerhed, som gør en moderne maskinstation til en sikker arbejdsplads.

Som et erhverv der er en del af dansk landbrug, laver vi mange APV forløb for maskinstationer, som ønsker at skabe mere værdi for sine medarbejdere og kunder.

Kontakt os i dag og hør mere om hvordan vi kan hjælpe din maskinstation med at opfylde kravene til APV.

 

APV for håndværkere

Store som små håndværkere laver vi APV for. Mange håndværkere har andre ønsker til APV og arbejdsmiljø end mange andre brancher. Særligt fordi deres arbejdsplads er mobil, og befinder sig der hvor byggepladsen er. Derfor hjælper vi med at lave en APV som er fleksibel ift. arbejdsområdet.

Kontakt os i dag om et tilbud på APV. Vi ser frem til at høre hvilke situationer du og dine medarbejdere står i til daglig.

 

APV for kirker

Vi udfører og hjælper kirker og gravpladser med deres APV. Kontakt os i dag, så vil vi give et godt tilbud. Vi laver APV i hele landet.

 

APV for boligforeninger

Mange boligforeninger har mange ligheder med håndværkervirksomheder – de er bare mere stationære. Vi har erfaring med at lave APV’er for boligforeninger, som giver mening, skaber tilfredshed og er konkurrencedygtige på prisen.

Kontakt os i dag, så vil vi skræddersy et tilbud til jeres boligforening.

 

APV Tilbud

Vi er altid klar til at give et godt tilbud på udarbejdelsen af APV. Kontakt os i dag på 9635 1382, så vil vi vende tilbage til dig hurtigst muligt!