Vi udbyder nu i samarbejde med Nomus et kursus i rottebekæmpelse for landmænd. Når du er færdig med kurset, får du en R2-autorisation og dermed retten til at bekæmpe rotter på din egen bedrift, herunder indkøbe, opbevare og anvende et begrænset udvalg af midler til bekæmpelse af rotter. Kurset afsluttes med en eksamen.

På kurset lærer du om lovgrundlag, rotters biologi og kendetegn samt forebyggelse og bekæmpelse i praksis. Du vil også få en vejledning til registrering i MAB (Miljøstyrelsens Autorisationssystem til brug af Bekæmpelsesmidler).


Program

08.00-09.50 Undervisning
09.50-10.10 Kaffepause
10.00-12.00 Undervisning
12.00-12.45 Frokost
12.45-14.40 Undervisning
14.40-15.00 Kaffepause
15.00-16.00 Undervisning og prøveaflæggelse


Adgangskrav

Du skal have kendskab til lovgivning om bekæmpelsesmidler, arbejdsmiljø, personlige værnemidler og anvendelse af bekæmpelsesmidler. Det betyder, at du skal have et gyldigt sprøjtecertifikat, sprøjtebevis eller tilsvarende for at kunne deltage på kurset. Det er dog kun den tinglyste ejer af ejendommen, der kan deltage. Det medfører, at hvis du driver et selskab f.eks. et I/S eller A/S, kan du ikke erhverve en R2-autorisation, da du betragtes som leder og ikke som ejer.


Praktisk info

Pris: Kurset koster kr. 1895,- ekskl. moms. Prisen er inkl. forplejning og undervisningsmaterialer plus gebyr.


Tilmelding

Tilmeld dig online her. Du kan også tilmelde dig hos Jane Knudsen på 9635 1124 eller mail jbk@agrinord.dk eller Jan Sølver Svendsen på 9635 1382 eller jss@dkamr.dk

Tilmeld dig senest 26/1 2022. 

Tilmelding er bindende. Man vil blive opkrævet kr. 1.895,-, hvis man melder fra efter den 26/1 2022.


Min. antal deltagere

Der skal være minimum være 15 deltagere for og gennemføre. Kurset skal bestås med en eksamensopgave. Prøven tager ca. en ½ time og forgår ved hjælp af et afkrydsningsskema. Du må anvende det undervisningsmateriale, vi udleverer til prøven. Efter endt og bestået prøve skal du have autorisationen registreret i miljøstyrelsens MAB-system. Registreringen, som du selv skal gøre, koster 230 kr. + moms plus evt prisstigning hen over nytåret  R2-autorisationen gælder i en periode på 5 år og kan fornys ved at deltage på et opfølgningskursus her hos Dansk Arbejdsmiljø Rådgivning.

Vi bruger cookies til at forbedre vores website og din oplevelse.